Skal skolere pårørende til personer med demenssykdom

Arbeidsgruppa: Disse står bak pårørendeskolen. Fra venstre Torill Pettersen, Irene Hagen, Anita Olsen, Regine Arentsen, Ninna S. Søberg, Marit Kristiansen, Gunn Wilsgård, Monica Rolfsdatter Stavli og Liv Johansen. Foto: Privat