Tapte i retten, får ikke dekket vannskader på bygning

foto