Forliket i Gullhauggata-saken godkjent, koster kommunen 1,5 millioner kroner