En av grunnene til at Harstadpakken må øke bompengeavgiften er en manglende ekstrabevilling på 100 millioner kroner som Statens vegvesen i sin tid ble lovet Harstad av regiondirektør Torbjørn Naimak.

Nå antyder Arbeiderpartiets gruppeleder i Harstad at nylig avgått justisminister Per-Willy Amundsen kan ha hatt noe å gjøre med millionene som forsvant.

- Handlingsprogrammet har regiondirektøren rådd over, men her lukter det lang vei at noen har overstyrt dette, sier Kari-Anne Opsal.

Hun sier at det rimer dårlig med Frps løfte om å jobbe for at det statlige bidraget ble så stort som mulig til tross for at partiet var mot bompenger.

Slik svarer Per-Willy Amundsen: - Det minner nesten om en konspirasjonsteori

- Uttalelsen fra Per-Willy tyder på at han har hatt hendene i dette, og kanskje har motarbeidet dette. Da motarbeidet han en løsning som ville gagne innbyggerne, sier Opsal.

- Du mener at Per-Willy har skylden for at 100 millioner ikke kom fra Statens vegvesen?

- Jeg vet ikke hvor stor makt jeg skal tillegge han, men vi har ikke fått drahjelpen vi ble lovet fra Frp. Jeg har ikke sett et eneste initiativ fra dem. I Harstad Tidende sier Amundsen at Harstadpakken har vært en ulykke for Harstad. Da er jeg glad for at han er ute av regjering.