Angrepet på Norge skulle komme til å gi ulike utslag i de forskjellige landsdelene. Hardest rammet av direkte krigshandlinger ble de nordligste delene av landet. I ettertid har kampene i Nord-Norge i stor grad gått i glemmeboken.

Mellom 8. og 13. april besøker klassen fra Ibestad både Krakow og Berlin. Reiseleder for gruppen, Trond Arvid Isaksen, er selv fra Ibestad. Han er spesielt opptatt av å formidle hvilke konsekvenser okkupasjonen og krigshandlingene hadde for Nord-Norge.

Polske og norske soldater kjempet side om side under kampene ved Narvik. Gruppen fra Ibestad har besøkt Plac Matejko i Krakow.  Her står et monument over «Den ukjente soldat». På monumentet er det listet opp navn på steder og byer hvor polske styrker var med å kjempe. Her står blant annet Narvik ført opp.