Her er arbeidsledigheten 0,7 prosent, en av de laveste i hele landsdelen

foto