Prosjektet er omfattende, og inkluderer samarbeid med Riksantikvaren (BARK-programmet) samt lokale ressurser som Snubba grendelag, Moski Reiseliv og Várdobáiki samisk senter. Kulturstien nå offisielt klar for bruk. Den formelle åpningen skjer under Snubba-dagen fredag 5. august.

Der skal Sametingspresident Silje Karine Muotka stå for grenklipping. Evenes-ordfører Terje Bartholsen og leder i Snubba grendelag Bente Sigvaldsdatter Fankki deltar. Deretter blir det taler og guidet vandring langs kulturstien v/ Geir Elvebakk Moski.