Hvedingskvartalet vokser fram: – Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet

Hvedingskvartalet: Ligger i Hans Egedes gate 6-10, ved siden av det tidligere Telenor-bygget som ligger i bakken mellom Hans Egedes gate og Asbjørn Selsbanes gate.