Hvedingskvartalet vokser fram: – Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet

foto