Fem innbyggere i Evenes er bekreftet koronapositiv