Ønsker mer likestilling i sjømatnæringen – har startet Havets Verdiskapere AS

foto