Dette gjelder når lyset blinker gult: – Bilistene er pliktige til å kunne reglene

foto