Vil gi fersk bedrift med «spennende» prosjekt 100.000 kroner

foto