Daniel Tveter har opprettet foretak for å få fart på ny skole