De får årets inkluderingspris: – Mennesker blir inkludert