Kvæfjord Røde Kors har behov for å flytte seg i terrenget både vinter og sommer, og nå har Sparebanken Nord-Norge økt mulighetene deres sommertid. Forleden fikk foreningen seg en ATV.

Gaven

– På vinteren bruker vi scooter til å komme oss frem i naturen, men den egner seg dårlig på sommeren. Da er vi avhengig av annet kjøretøy, sier leder i Kvæfjord Røde Kors, Magne Kjartan Kvam.

– Vi søkte midler fra Sparebanken Nord-Norge sin stiftelse og fikk det, så nå er vi skodd for transport ut i terrenget med utstyr og mannskaper.

– Dette gjør vår jobb mye enklere når vi driver søk og redning, især henteoppdrag, for det hender ofte at vi må ut for å frakte folk til vei, hvor ambulanse overtar, fortsetter Kvam.

Lederen sier at det er en stor ressurs for dem å ha en ATV i stallen, og ikke bare snøscootere.

– Vi er jo en frivillig gruppe, og det er ikke alltid at alle kan stille. Da hjelper det å ha en slik enhet som gjør det lettere og kommer rundt.

Viktig

Banksjef Mona Olsen i Sparebanken Nord-Norge sier at årsaken til at de gir denne gaven til Røde Kors, er at organisasjonen er viktig for regionen, og banken er opptatt av lokalsamfunnet.

– De midlene vi deler ut er jo deler av overskuddet til banken. Vi er eid av innskyterne, og da er det naturlig at noe av overskuddet går til gode prosjekter i samfunnet. ATV til Kvæfjord Røde Kors er et av dem, sier Olsen.

Gavefondene

Banken har forskjellige gavefond sier Olsen.

– Det store gavefondet gjelder de som jobber med barn, unge og frivillighet, og her kan mange søke. Vi er opptatt av allsidighet i samfunnet, så vi vil ha søkere fra alle typer aktiviteter - og de litt smale aktivitetene. Det er fantastisk å få lov å gi gaven til Kvæfjord Røde Kors, og det var jo en stor og robust maskin de fikk. Så nå kommer de seg nok frem der de skal jobbe, avslutter banksjefen.

ATV: Det var en stor og kraftig ATV med seks hjul som banksjefen og lederen i Røde Kors kunne ta nærmere i øyesyn.