Og det er ikke snaue planer Harstad skipsindustri har for den tidligere Kaarbø-tomta.

Det er igangsatt arbeid med utvidelse av tørrdokka, et arbeid som er beregnet fullført tidlig neste år. Havna skal også klargjøres for mottak av oljerigger og supplybåter og det skal etableres et kontorbygg som element i et maritimt kompetansesenter.

– Får vi dette til vil det være behov for langt mer arbeidskraft, og aktiviteten vil få seg et kraftig løft, sa daglig leder i Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen til Harstad Tidende i desember.

Kveldens informasjonsmøte i administrasjonsbygget i Klubbveien er stelt i stand for å gi interesserte muligheten til innsikt.

– Det er et folkemøte for folk flest. Hvor mange som kommer vet vi ikke. Da vi hadde et tilsvarende møte i forbindelse med dokkbygget kom det noen få, forteller Karlsen.

– Det er jo generelt stor interesse, og vi vil spille åpent. Derfor får interesserte som ønsker det informasjon om planene våre, sier Ola Karlsen.

foto
Daglig leder i Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen, foran den nye dokka. Foto: Odd Leif Andreassen