Bakgrunnen for saken er at Harstadkommune for 3,5 måneder siden fratok Alexander Isaksen muligheten tilbrukerstyrt assistanse, en ordning han har hatt siden 2005.

Kommunen vil erstatte ordningen medtradisjonelle hjemmetjenester, noe Alexander ikke ønsker – han vil ha tilbakeassistentene, og nekter å ta imot tilbudet fra kommunen. Han gikk i stedet rettensvei for å få tilbake assistentene sine inntil saken endelig avgjøres avFylkesmannen i Troms.

I dag kom kjennelsen fra Trondenes tingrett: Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. I klartekst betyr det tap for Alexander.

Tingretten skriver i sin kjennelse:

«Etter tvisteloven [...] foreligger sikringsgrunn dersom det finnes nødvendig med en midlertidig ordning [...] for å avverge en vesentlig skade eller ulempe. [...] Det er fra Isaksens side anført at det foreligger sikringsgrunn all den tid han for tiden ikke mottar helsetjenester fra Harstad kommune, og at dette medfører et overhengende behov for hans ve og vell [...]»

Retten kom fram til at det ikke foreligger sikringsgrunn.

Og det er Harstad kommunes advokat fornøyd med.

Kommunen er fornøyd medslutningen retten har kommet til, sier advokat Frode Lauareid.

– Nå håper vi partene klarer å finne levelige og positiveløsninger på de utfordringer som ligger framover, legger han til.