Uten Tore Hunds søster, Sigrid Toresdatter, hadde det ikke vært noe slag på Stiklestad

foto