Hvorfor ikke forsøke desentralisering, i stedet for sentralisering

foto