Fredag var de tre hjelpekorpsene bedt om å komme til Harstad sparebank for å få en overraskelse, og for å fortelle om hvordan de ivaretar påskeberedskapen. For å ta det siste først: Beredskapen er absolutt god, selv om man ikke ligger i telt ute i det fri.

– Vi har ikke hatt påskeberedskap på en god del år, dessverre. Vi prøvde å få det til i år, men greide det ikke, så vi jobber for at vi fra neste år skal ha påskeberedskap igjen. Men vi er klar på forholdsvis kort tid hvis det skjer noe, sier Anders Kittelsaa i Harstad Røde Kors hjelpekorps.

Det samme gjelder hjelpekorpset i Skånland, som ble gjenopplivet i fjor.

– Vi mangler skuter. Vi har fått penger, men rekker ikke å få skuteren på plass til denne påsken,sier Kim Eriksen. – Vi kan stille mannskap, men ikke mye mer enn det. Skjer det noe, må vi vente på Harstad Røde Kors hjelpekorps.

– Vi rykker ut, og da vil det være naturlig å ha med kjentfolk fra det stedet vi skal til, legger Kittelsaa til.

Infosentral

Kvæfjord Røde Kors hjelpekorps’ påskeberedskap består av en base i hytta på skytebanen på Borkenes og en framskutt enhet i Koven.

– Vi har skuter som kan gå mellom disse stedene og Kvæfjordeidet. Og samtidig står vi også i beredskap på lik linje med de andre hjelpekorpsene, slik at vi kan rykke ut til andre steder der det er behov, sier Magne Kvam.

De to siste årene har Kvæfjord hatt et ekstra ansvar.

– Vi har ansvar for Infosentral Troms. Det betyr at hjelpekorpsene rapporterer til oss fra Kilpisjærvi i nord til fylkesgrensen mot Nordland. Og så rapporterer vi til hovedbasen for Norges Røde Kors på Golsfjellet, sier han.

De tre hjelpekorpsene har omtrent likt antall operative medarbeidere, rundt 20. Så det står ikke på personellet, men på utstyret, det står på. I Kvæfjord mangler de hjertestarter til å ha med ut, i Skånland mangler det meste. Men det blir ordning på det. I årets påske er bare Kvæfjord på plass i fjellheimen. Neste påske vil alle tre hjelpekorpsene være ute.

– Vi satser på det, er alle tre enige om.

150.000 kroner

Overraskelsen banken ville by på, var intet mindre enn 25.000 kroner til hvert av hjelpekorpsene. I tillegg fikk også tre hjelpekorps i Vesterålen sine 25.000 kroner til påskeberedskapen.

Det kom neppe som et sjokk - heller som en behagelig overraskelse. Magne Kvam forteller at han begynte å lure på om han hadde glemt en søknad om pengestøtte, da han ble bedt om å komme til banken. Han skriver to til fem søknader om støtte i måneden, så det er vel ikke til å undres.

– Jeg begynte å lure på hva jeg har søkt på nå, sa han til latter fra de andre.

For Kittelsaa var det svært gledelig å få støtten.

– Jeg blir litt rørt over at vi får 25.000 kroner fra Sparebankstiftelsen i Harstad sparebank. Det hadde jeg ikke ventet, sier Kittelsaa.

Mye arbeid

Kvam forteller at det er mye arbeid å være med i hjelpekorpset.

– Det er sinnsykt mye arbeid å drifte et frivillig lag. Mine operative leder sa til meg at «vi er sinnsykt heldig fordi du har hundre prosent stilling i Kvæfjord kommune, men også 130 prosent stilling i Kvæfjord Røde Kors.» Men det gjør at vi har greid å oppgradere utstyrsparken, sier han.

– Skal vi greie å opprettholde den beredskapen vi har, er vi avhengig av at medlemmene har mulighet til å få fri fra jobb når de blir utkalt til aksjoner. Men det er ikke alle som får det, sier Kittelsaa.

– Jeg skulle ønske at Staten kunne gå inn og støtte bedriftene, slik at medlemmene kunne slippe å bli trukket i lønn når de er ute for å redde andres liv.

Samarbeid

Om det ikke er noe større samarbeid med statlige myndigheter med tanke på bedre forhold for medlemmene, er samarbeidet mellom hjelpekorpsene lokalt svært godt.

Det har kurs i lag, gjerne i Røde Kors-huset i Harstad.

– Og når jeg har søkt om 15.000 kroner fra Røde Kors-distriktet har jeg skrevet at beløpet skal deles likt mellom Skånland, Harstad og Kvæfjord om jeg får støtten, sier Magne Kvam.

Og nå samarbeider de om god beredskap i påsken.

GLEDELIG: Det ble en gledelig samling hos Harstad sparebank. F.v. daglig leder i Sparebankstiftelsen Harstad sparebank, Line N. Hansen, Kim Eriksen og Augusta Haldorsen fra Skånland Røde Kors hjelpekorps, Magne Kvam fra Kvæfjord, Anders Kittelsaa fra Harstad og Bjørn Strand fra sparebanken. Foto: Ivar L. Paulsen