Droppet utsettelse - Nye Tjeldsund kunne risikert å få en halv kystsoneplan

foto