foto
Gerd Kristiansen, Tord Lien og Marianne Bremnes Foto: Øivind Arvola

Harstad kommune har invitert til en ordførerkonferanse om oljefremtiden i regionen.

- Vi forventet en konsekvensutredning da vi fikk ny regjering. Men mindretallets tyranni fikk bestemme, og det nytter ikke sitte og furte, sa ordfører Marianne Bremnes i sin innledning.

- Vi må gjøre noe. Vi kan ikke sitte å vente, selv om vi ikke vet hva fremtiden bringer, sa hun, og dro paraleller til Godot, som aldri kom.

- Men vi må ta den risikoen. Det etterlyses en stemme fra nord. Dette er en av ordførernes muligheter til å få frem den stemmen, sa Bremnes.

Det er 1200 oljerelaterte  arbeidsplasser i Hammerfest, men bare en brøkdel i Hålogaland.

- Vi trenger ilandføring og forsyningsbase i vår region. Men det krever en konsekvensutredning, sa Bremnes, som har som mål å få en felles uttalelse i løpet av dagen.

Olje- og energiminister Tord Lien er her, det samme er LO-sjef Gerd Kristiansen.