Men etter 17 år i utlendighet kom Helene Hokland tilbake, og i dette intervjuet forteller hun blant annet om hvordan det har vært.