I går gikk kommunestyrerepresentant for Venstre, Even Aronsen hardt ut mot Fremskrittspartiets Kristian Eilertsen med bakgrunn i en debatt fra kommunestyremøtet i forrige uke. Han utfordret samtidig Eilertsen til et opphold på et asylmottak.

Aronsen begrunner utfordringen slik:

– Eilertsen uttaler seg bastant i alle saker som omhandler flyktninger, mottak og integrering. For meg blir det han sier ofte helt motsatt av det jeg har opplevd når jeg har besøkt mottak eller snakket med flyktninger.

Eilertsen tar utfordringen

Harstad Tidende var i kontakt med Fremskrittspartiets nestleder mandag, men han ville ha betekningstid før han eventuelt sa ja eller nei til utfordringen fra Aronsen. Tirsdag hadde Eilertsen bestemt seg for å takke ja til utfordringen.

- Jeg ser på dette som en svært spennende utfordring som jeg skal ta på strak arm, sier Eilertsen.

Han legger til at det er viktig at politikere innhenter kunnskap på andre måter enn bare å lese sakspapirer.

- Politikere har på generelt grunnlag bare godt av å komme seg ut av møterommene, og heller prate med folk og høre på deres utfordringer i hverdagen, sier Frp-nestlederen.

Endrer ikke standpunkt

Eilertsen er likevel klar på at han ikke endrer standpunkt i innvandrings- og integreringspolitikken.

- Besøket på asylmottak kan sikkert by på noen sterke historier og triste enkeltskjebner, men det er likevel helt nødvendig at vi strammer inn innvandrings- og integreringspolitikken betydelig for å sikre velferdsstatens bærekraft, sier Eilertsen

Detaljene for besøket er ikke klart enda, men dette lover Eilertsen at han skal komme nærmere tilbake til.

- Besøket må nok gjennomføres nærmere sommeren, men dette skal vi få til, avslutter Eilertsen.