Politikerens budsjettforslag for de neste årene: Prioriterer helse- og omsorgsboliger og ny skole før ny brannstasjon

foto