Fikk ikke flertall for flere ansatte på sykehjemmene