Utfordrende føreforhold - mye slaps og sørpe

foto