Rykket ut til automatisk brannalarm på kjøpesenter