Se rådene lenger ned i saken.

Anne Karin Arvola, psykologspesialist på BUP Harstad og Ida Grindahl, kommunepsykolog for barn- og unge i Harstad, ser en tendens til at flere barn er borte fra skolen etter ferier. Spesielt gjelder det etter lengre ferier, men også kortere opphold som helger og nå når høstferien står på trappene.

Da dreier det seg om såkalt ufrivillig fravær der enkelte finner det vanskelig å skulle gå tilbake til skolen. Årsakene kan være mange, men det finnes heldigvis flere ting du som forelder kan gjøre for å gi barnet en bedre start på skoletilværelsen igjen.

– Vi vet fra forskningen at barn som har vansker med å dra på skolen får det enda vanskeligere når det har vært opphold. Det er ikke bare en magefølelse eller en tendens. Hvor mange som er i den kategorien har vi ikke nasjonale tall på, sier Grindahl.

Mange foreldre må jobbe i høstferien, og eldre barn kan da bli sittende inne hjemme.

– For enkelte handler det om ikke å få pausene der frykt og usikkerhet får vokse. En bør holde kontakten med det en skal tilbake til. Når de har vært borte fra skolen blir det gjerne vanskelig å komme tilbake igjen. Faktorer som gjør det vanskeligere er at de er trøtte og har snudd døgnet. Man kommer i en dårlig sirkel, sier Grindahl.

Sammen med psykologspesialist Aarvola gir hun noen gode råd for hvordan barnet kan være best mulig forberedt til skolehverdagen etter ferien.

Leggetid

Det viktigste punktet er også det mest intuitive. Det påvirker nemlig flere andre momenter i livet.

– En tåler mindre av vanskelige tanker og følelser om en er trøtt. For enkelte er det da vanskeligere å komme tilbake til skolen når de har snudd døgnet, påpeker Arvola.

– De som må på jobb og har barn eller ungdom hjemme bør vekke dem før en drar på jobb, råder Grindahl.

Fast måltider

God søvn til fast tid gjør det enklere å sørge for at ungene spiser til riktig tid og dermed også får nok energi.

Men hvordan blir det lettere for ungdom å sovne og å stå opp til riktig tid?

Skjermtid

Telefon, TV og spill er aktiviteter som det er lett å gripe til når lekser og skole er fjerne tanker i ferien.

– Har samme skjermtid som vanlig, sier Grindahl.

– Skjermtid er noe som ofte bryter søvnrutinen. Ikke bruk senga til å sitte å spille i. Den bør kun brukes til å sove i, råder Arvola.

Aktivitet og sosialisering

Finn aktiviteter slik at ungene er har meningsfulle dager uten for mye stillesitting.

– Der er viktig at ungene er sammen med andre i ferien, sier psykologspesialist Arvola.

– Enkelte barn- og ungdom kjenner på ubehag i sosiale settinger. Det kan vokse når en ikke har fått den daglige eksponeringen. Det å treffe noen fra klassen eller andre kan være veldig fint i ferien og gjør det lettere å komme tilbake, utdyper Grindahl.

Hun råder foreldre til å lage avtaler med andres barn om aktiviteter i ferien, men andre, små ting kan også hjelpe.

– Det kan hjelpe å gjøre noe så enkelt som å henge en lapp på kjøleskapet der du skriver at ungene må få i seg mat og komme seg ut i frisk luft.