Ekstremvarselet oppjustert – vil gå lenger nord enn først antatt