Ber om dispensasjon for å legge fiberkabel gjennom øysundet