– Å nekte russiske båter å komme til Hamek er svært nært et overgrep