Avsluttet aktivt søk i natt, politiet vurderer nå veien videre