Henry fra Seattle valgte å bosette seg på Borkenes for å hjelpe barn og unge