– Ikke dette vi har bedt om: Aktivitetsportalen skal bidra til inkludering, men noen aktiviteter ekskluderes