Høyre-politikere over hele landet fikk publisert «personlig» innlegg med nesten identisk innhold