Det viser en undersøkelse gjort av YouGov på vegne av Norges største boligalarmleverandør Verisure Securitas Direct.

– Nordmenn er generelt flinke på brannsikring, men det er likevel så mange som 18 % som glemmer å bytte batteriene i røykvarsleren én gang i året, sier kommunikasjonssjef i Verisure Securitas Direct, Cecilie Knudsen i en pressemelding.

I jule- og nyttårshelgen er det over dobbelt så mange boligbranner i Norge som ellers i året, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Deres brennhete tips er å huske å bytte batteri i røykvarsleren 1. desember.

Mest brannutsattDet var 1 045 branner i Norge i fjor i følge Nordstat.net, noe som er mest i Norden, og nesten dobbelt så mange som i Danmark og Finland. Så mange som 54 nordmenn omkom som følge av brann samme år. De fleste dødsbranner finner sted om natten.

Røykvarslerens dag markerer også starten på kampanjen Aksjon boligbrann. I perioden 1.-3. desember får cirka 40.000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsynet med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.– Vi bor i et av verdens mest brannutsatte land, men beskytter oss fortsatt med de samme røykvarslerne som for 30 år siden. Sannheten er at de tradisjonelle lokale røykvarslerne kommer til kort på enkelte områder, og ikke beskytter i like stor grad som man tror, sier Knudsen.

25 prosent av de omkomne i boligbranner de senere årene hadde ikke en fungerende røykvarsler, ifølge DSB.

– Røykvarslere bør testes en gang per måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.