KOMMENTAR: Dette må man også ta inn over seg i debatten om hvorvidt Harstads politikere skal si ja eller nei til etablering av et nytt polutsalg på Amfi Kanebogen.

Det kan selvsagt oppleves som smigrende at Vinmonopolet finner Harstad så tiltrekkende at det er ønskelig med to utsalg. Det er sågar fristende med bedre tilgjengelighet, og i sum vil jo dette gjøre Harstad til en langt mer attraktiv by. Eller?

I det «nye» kjøpesenteret på Kanebogenmyra er det satt av et rikelig antall kvadratmeter til Vinmonopolet, og strengt tatt er det Harstads folkevalgte som sitter med det avgjørende ordet. Det er de som bokstavelig talt skal by opp til fest, eller påta seg rollen som festbrems. De bør velge det siste. Først og fremst av hensyn til Harstad sentrum og de som lever og virker der.

Man kan like det eller ikke, men det er hevet over tvil at Vinmonopolet er en kundemagnet. Hvorfor skulle ellers kjøpesenter landet over legge ned så stor innsats for å få monopolisten som leietaker?

Ut fra denne kjensgjerningen er det like åpenbart at et nytt utsalg utenfor byen vil trekke kunder. Problemet er at Harstad ikke er større enn at det nye polet på Kanebogen vil trekke eksisterende kunder ut av sentrum. Et sentrum som mer enn noen gang har behov for drahjelp. Og hva når man en dag kanskje må erkjenne at byen ved Vågsfjorden ikke var stor nok for to polutsalg? Hva blir da lagt ned. Svaret er gitt. Sentrum må lide.

Det som sikkert blir en bra fest for noen, blir unektelig en blytung dagen derpå for Harstad sentrum spesielt, men også for Harstad totalt sett.

Alle byer trenger et livskraftig sentrum. I Harstad er denne kraften på vikende front, og et polutsalg utenfor byen vil med stor sannsynlighet vise seg å bli en i overkant sterk og kostbar dram.

Hans Erik Myreng, sentrumspatriot og gründer av Parabolflua, sier i et intervju i siste utgave av magasinet 68.47 at det vil være direkte uansvarlig av Harstads politikere å si ja til et nytt polutsalg. I alle fall innenfor en tidshorisont på 3-4 år. Og han får medhold fra byekspert Erling Dokk Holm, som i et intervju går langt i å utstede en garanti for at Harstad vil angre dersom man legger ut på en slik polferd.

Harstad politikere skal lytte til ekspertisen og til dem som har skoene på. De skal også legge på vektskålen det faktum at plassering av polet er en av de fem viktigste kriteriene for handelsutvikling. Spørsmålet blir da: Hvem trenger det mest? Sentrum eller kjøpesentrene utenfor?

Flere politikere snakker varmt om sentrumsutvikling. Nå må de vise at det er mer enn festtaler.