Blir ikke skolenedleggelse i Tjeldsund – heller ikke struktur-endringer innen helse

foto