Viderefører operatørskapet for Wisting - kan styres fra Harstad

foto