Inntaket av vernepliktige soldater skal nemlig økes fra rundt 9000 i dag til totalt 13.600 i 2036, opplyser Forsvarsdepartementet.

Det tilsvarer en økning på omtrent 50 prosent – og betyr flere ungdommer i førstegangstjenesten.

– Folkene er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må ha nok folk med rett kompetanse til rett tid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

I tillegg gir regjeringen marsjordre om flere rekrutter: De vil utdanne 1500 flere enn i dag.

Rekruttutdanningen skal samles på Terningmoen i Elverum etter hvert som utdanningskapasiteten økes, opplyser Forsvarsdepartementet.

Har du vært i førstegangstjenesten?