Under torsdagens fylkesting foreslo Lindal en prøveordning med gratis buss for ungdom under 20 år i Harstad og Alta.

– Dersom man innfører gratis buss for barn og unge vil biltrafikken bli redusert. Da vil man få mindre kø som vil gjøre det enklere for de som faktisk er avhengig av bilen, sier Lindal i en pressemelding.

Videre hevder han at mange av bussene i byen kjører nesten tomme. I tillegg til at billettinntektene fra unge mennesker er lav og derfor bør gratis busstilbud for ungdom testes ut.

Kan ikke love noe

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes (AP), ga muntlig støtte til noe av intensjonen i forslaget, og påpeker at fylkesrådet har prioritert billigere bussbilletter. Hun ville ikke love at fylkesrådet vil prioritere et prøveprosjekt med gratis buss for ungdom i Harstad og Alta.

Kostnaden for tiltaket med gratis buss for ungdom i Harstad er noe usikkert, spesielt fordi en ikke vet hvor mange av de som i dag har ungdomskort (for alle under 29 år) som vil benytte seg av tilbudet med gratis buss, ifølge Lindal.

– Kostnaden fra et prøveprosjekt liten nok til at fylket og kommunen kan samarbeide om å bære kostnaden, sier Lindal.

Mener det vil være lettere å være ungdom i byen

Forslaget fra Lindal får støtte fra Kimi Nie-Nilssen, leder i Grønn Ungdom Troms og Finnmark og styremedlem i Harstad MDG.

Han sier at en ordning vil gjøre det lettere å være ungdom i Harstad.

– Mange ungdommer benytter bussen for å komme seg til skolen, venner og fritidsaktiviteter. Å gjøre bussen gratis for vår aldersgruppe vil gi oss mer penger vi kan bruke på andre ting.

Nie-Nilssen mener også et slikt prøveprosjekt vil bidra til å utjevne forskjeller i byen.

– Gratis buss for barn og unge vil gi alle muligheten til å komme seg rundt, uavhengig av økonomi. For de familiene uten bil vil også dette være svært positivt.

16-åringen påpeker også at gratis buss for ungdom vil være positivt for miljøet.