Marit, Torgeir og Mariann jobbet med å få på plass minnesmerke i tre år