Siden november har brannvesenet jobbet med å fjerne dieselen i elva. Nå avsluttes arbeidet