Med unntak av Frps Charlotte Espejords stemme imot, valgte flertallet å støtte Aps Trond Henningsens forslag i to punkter der politikerne i første punkt ber rådmannen utrede videre en mulig samlokalisering av kino og bibliotek. I andre punkt bes rådmannen foreta en juridisk vurdering av Nordic Eiendoms planer om samlokalisering av disse funksjonene.

Fungerer meget godt i Stjørdal

– Selv om vi ikke har rukket å diskutere dette i Aps kommunestyregruppe etter at planene ble kjent, er det så vidt jeg har brakt på det rene et stort ønske i Ap om å se på en samlokalisering av disse to funksjonene, sa Henningsen som bakgrunn for å fremme forslaget.

– Jeg vet at en lignende samlokalisering er gjort blant annet i Stjørdal der det fungere meget godt. Nå står vi på perrongen og venter på et tog som er i ferd med å gå. Gjør vi ikke noe nå er jeg redd det ikke skjer noe på enda mange år, sier han.

Også utvalgsleder Espen Ludviksen talte varmt for å gå videre med bibliotek- og kinoplanene.

– Jeg er veldig klar for å se på mulighetene for nye attraksjoner i sentrum. Om det skulle skje i privat regi trenger ikke være noen bakdel. Vi vet det er prosesser på gang i sentrum. Dette kan være viktige bidrag i så måte, mente Ludviksen.

Barnehage, skole og sykehjem

Frps Charlotte Skogstad Espejord mente rådmannens utredning var god og synliggjorde godt nok at det ikke er behov for ny kino og bibliotek.

– Nå må vi prioritere de tingene som er viktigst og lovpålagte. Da kommer ny barnehage, skole og sykehjem foran både kino og bibliotek, som fungerer godt som de gjør per i dag, sa Skogstad Espejord.

Lovpålagte oppgaver

Kommunalsjef Henry Andersen gjorde politikerne oppmerksomme på hvilke økonomiske utfordringer kommunen står overfor de nærmeste årene.

– Rådmannens utredning er god og gir et utfyllende bilde av den økonomiske situasjonen fram mot 2021. Vi har en rekke lovpålagte oppgaver som må løses, blant annet ny sentrumsnær barnehage, helsehuset, forprosjekt ny skole på Bergseng og mulig nytt sykehjem. På den bakgrunnen har rådmannen kommet med denne tilrådningen, sier Andersen.

motstander: Frps Charlotte Espejord mente rådmannens saksfremlegg er godt, og stemte mot forslaget om se på mulig samlokalisering av kino og bibliotek. Foto: Andreas Isachsen Foto: andreas Isachsen