Fredag kveld gikk startskuddet for Harstad Venstres valgkamp. Venstres leder Trine Skei Grande gjestet Harstad i anledning valgkampåpningen, og også førstekandidat for Troms Venstre Roar Sollied var på plass.

Det hele foregikk på Stien langs sjøen. Det var selvfølgelig ingen tilfeldighet.

- Det er mye symbolverdi i Venstre å være her. Vi skal være voktere for Stien langs sjøen når det gjelder reguleringsplanene hele veien, men det mer symbolske ligger i det at i Stien langs sjøen ser vi mye av det vi vil se mer av. Nettopp det at den gode visjonen fra enkeltpersoner kan bli virkelighet gjennom kombinasjon av dugnadsinnsats, litt offentlige midler og mer private midler, sier Maria Serafia Fjellstad, Venstres ordførerkandidat i Harstad.

Grønn byutvikling

Ved forrige kommunevalg gikk Harstad Venstre fram fra 2,7 prosent til 5,4 prosent. Med det doblet de representantene i kommunestyret fra én til to.

- Jeg tør påstå at vi har hatt stor gjennomslagskraft. Vi har vært offensiv, synlig og oppnådd veldig mye. Med det mener jeg at vi i fire år har gitt Venstres velgere valuta for sine stemmer, sier Fjellstad.

Hun forteller at de har laget et omfattende program som setter fokus på grønn byutvikling, forebyggende helse og skole og oppvekst.

- Med grønn byutvikling mener vi mye av det vi egentlig ser her på Stien langs sjøen - å koble sammen havet, mennesket og møtet mellom mennesker. Mye av det ønsker vi at skal skje i sentrum av Harstad. Derfor er sentrumsplanen viktig.

Fjellstad sier også at de er opptatt av gjennomgående sykkelveier i Harstad, og å gjøre sykkel til et foretrukket transportmiddel.

- Vi mener også å bruke friluftsliv som en fokehelsearena, sier hun, og legger til:

- Når det gjelder skole og oppvekst, har Venstre alltid vært en skole-parti. Det er det som er den gamle Venstre-kjernen. Vi prioriterer lærere, lærertetthet og kvalitet på undervisningen langt fremfor byråkratiske rapporteringssystem og skolebygg.

Gode skoler

Trine Skei Grande mener det å ha tilgang til naturen som også er tilrettelagt, er positivt for folkehelsa.

- Det Harstad Venstre tar fram her, handler om folkehelse og aktivitet for alle vi som ikke blir trigget av å gå på helsestudio. Jeg tror at folk har lyst til å bruke byen og bymarka si, og da krever det at politikere er villig til å ta den byrden det e å faktisk prioritere det. Hvis vi skal virkelig løfte muligheten for folk til å ta vare på livene sine selv, må vi legger til rette for dette også i byene, sier Skei Grande.

Å få gode skoler ligger også hjertet nærmest for Vestre.

- Når høyresiden snakker om det, høres det ut som de vil ha en skole der de bare bestiller i fra næringslivet det man skal få i andre enden. For å si det sånn - det blir alltid galt. Når det kommer ut i andre enden vet vi at næringslivet ikke er slik. Vi må utdanne selvstendige mennesker som er i stand til å være med å innovere, forandre næringslivet og være med å utvikle det.

Hun understreker viktigheten av å ha kloke, gode lærere i skolen. Det er ingenting som er så bra for en nasjon som å ha en god skole, ifølge partilederen.

- Det handler om at den beste måten å få skapt et næringsliv med arbeidsplasser, å bringe folk ut av fattigdom, den beste måten å utvikle potensialet i hvert enkelt menneske er nettopp en god skole. Da må vi ha lærere som føler at de kan gjøre jobben sin og fokusere på de viktige tingene, sier hun, og fortsetter:

- Da kan vi ikke ha det sånn at vi har et byråkrati rundt lærerne som gjør det viktigere å protokollisere en sms om mobbing enn å gjøre noe med det. Vi må måle de rette tingene. Vi må ha skoler med trygge voksne som kan fagene sine, er ledere i et klasserom og som har autoritet for det dem kan. Det er slike skoler vi skal bygge.