Folkehøgskolen er en av få i landet som får særskilt tilskudd for å tilrettelegge for elever med ekstra behov. Det skriver NRK.

At skolen mister 20 prosent av støtten, skyldes at de mister en halv elev. Skolen må fylle ti av sine 15 plasser for å få støtten de vanligvis har.

– Det er oppsiktsvekkende og arrogant at en skole med samisk profil og som er en særtilskuddsskole, får denne reduksjonen på grunn av 0,5 manglende elever, sier rektor Stine Molund til NRK, som frykter for skolens 16 årsverk samt elevene.

Ifølge Kunnskapsdepartementet ble reduksjonen på 2,7 millioner av 13,7 millioner. Departementet har gitt avslag på klage.

Folkehøgskolen Nord-Norge har nå søkt departementet og Kommunal- og distriktsdepartementet om ekstraordinært tilskudd. De håper å få mellom 3,5 og 7 millioner, skriver nyhetskanalen.

Skolen er privat og i eie av Norges KFUK-KFUM, landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjon. Ved skolen får elever med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse tilrettelegging uten støtte fra Nav.