Kommunen starter prøveprosjekt for elever med skolevegring: – Jeg er usikker på løsningen