Vil ha eget telefonnummer eldre kan ringe om de trenger hjelp

foto