Sender en semitrailer full av brann- og redningsutstyr til kollegene i Ukraina